wegwijzer

Wegwijzer

Mijn hoop is dat ik een wegwijzer mag zijn, die wijst naar de plek waar God de mens graag wil hebben! Daar heeft God, de Schepper van de mens, alles voor over gehad. Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon gegeven in handen van mensen, die Hem kruisigden, doodden dus. Die plek is daar waar die Zoon nu is, en straks zichtbaar, ook op aarde, zal zijn: Het Koninkrijk van God waar vrede zal zijn. Altijd. Het Koninkrijk van God met Jezus als eeuwige Koning, aanbeden door allen.

Een wegwijzer geeft de richting aan.

Een wegwijzer geeft de richting aan, zwijgend, de richting waar je heen zou moeten om je doel te bereiken. Vaak weten de mensen niet welke richting ze moeten nemen of wat hun doel is.

Ik hoop dat ik door mijn handel en wandel mensen de richting mag wijzen naar die Koning. Niet altijd door te praten over Jezus, maar meer door wat ik doe. Want dat heb ik geleerd: alleen praten werkt niet!

Floor